.
.
 
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 121606 Numer obwodu głosowania 2
Okręg wyborczy nr 10 Okręgowa Komisja Wyborcza Tarnów
Województwo małopolskie Powiat tarnowski Gmina Ryglice
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres)
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Joniny 213

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 621
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 621
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 590
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 94
3a. w tym w części A spisu wyborców 94
3b. w tym w części B spisu wyborców 0
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 496
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 94
6. Liczba kart nieważnych 1
7. Liczba kart ważnych 93
8. Liczba głosów nieważnych 0
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 93

. . Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 0
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻÓŁTEK Stanisław0
2DUDEK Czesław0
3FAŁOWSKI Kazimierz Szczepan0
4SZATAN Jarosław Kazimierz0
5KRÓL Józef0
6WIECIECH Paweł Krzysztof0
7JAMRO Szymon0
8STAWIARSKI Henryk Maciej0
9STARZYŃSKI Paweł Adam0
10MISIASZEK Wojciech Zbigniew0
  Razem 0

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 8
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SIEKIERSKI Czesław Adam5
2KOZAK Wojciech1
3KAŁA Józef0
4NOWOGÓRSKA Urszula Teresa1
5WIELGUS Włodzimierz0
6ŻBIK Janusz Stefan1
7ZABORNIAK Stanisław Franciszek0
8KWIATKOWSKI Tadeusz0
9GÄRTNER Halina Katarzyna0
10OSTRZOŁEK Grzegorz Piotr0
  Razem 8

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 1
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SZLĘK Agnieszka1
2WÓJCIK Kazimierz Marian0
3SZAMBELAN Józef Krzysztof0
4BEDNAREK Bogdan Jan0
5JABŁOŃSKI Stanisław Wiktor0
6KOSOWICZ Dariusz0
7DORENDA Bogusław Zbigniew0
8ADAMSKI Jarosław Mariusz0
9WĄS Zygmunt0
10WROŃSKI Leszek Józef0
  Razem 1

. . Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 3
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1OLSZEWSKI Mariusz Jacek2
2WÓJCIK Patryk Ryszard1
3DOMAGAŁA Zbigniew0
4LIBERA Antoni Mieczysław0
5WĄTROBA Jolanta Danuta0
6GRUCHACZ Edyta Katarzyna0
7ROKICKA Urszula Joanna0
8SABAT Cezary Sebastian0
9ZIELIŃSKI Bartosz Roman0
10ŁUTCZYK Karol Jerzy0
  Razem 3

. . Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Libertas . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 2
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1WIERZEJSKI Wojciech1
2ŻABIŃSKI Władysław0
3ZAJĄC Edmund0
4MURZYN Leszek1
5DĘBSKI Stanisław Jan0
6BEDNAREK Halina Ewa0
7PAPIEŻ Stanisław0
8CHODOROWSKI Jarosław0
9SENDOR Stanisław Krzysztof0
10STACHURA Piotr Paweł0
  Razem 2

. . Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 3
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SZEJNA Andrzej Jan0
2SENYSZYN Joanna2
3JASKIERNIA Jerzy Andrzej1
4SAS Kazimierz0
5MĄSIOR Bogusław Mikołaj0
6BARWINEK Ryszard0
7CICHY Marian Władysław0
8KRÓLIKOWSKI Włodzimierz0
9HAPCZYN Krzysztof Arkadiusz0
10ROKITA Robert0
  Razem 3

. . Lista nr 7 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 2
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ONYSZKIEWICZ Janusz2
2KIK Kazimierz0
3BOROŃ Kazimierz0
4CZUDEJ Arkadiusz Robert0
5SKOWRON Karolina Marta0
6PÓŁCHŁOPEK Aleksander Andrzej0
7WASIK Rafał Marcin0
8ŻELAZNY Robert0
9HAUSNER Danuta Czesława0
10SZMEL Marcin Jarosław0
  Razem 2

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 2
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ZAJĄC Krystyna Aniela2
2CIURASZKIEWICZ Marek Tadeusz 0
3DROŻDŻOWSKI Kazimierz0
4GRANDYS Andrzej Aleksander0
5MIRSKI Andrzej Marek0
6KOBYŁECKI Jan0
8PŁOSZCZYCA Jan0
9ŁUKASIK Janusz Tomasz0
10POPIEŁUSZKO Ryszard Franciszek0
  Razem 2

. . Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 18
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria1
2MIODOWICZ Konstanty Bronisław4
3SONIK Bogusław Andrzej0
4ZEGZDA Leszek Jan0
5WARDZAŁA Robert Marian10
6SATERNUS Andrzej0
7PATENA Marta Elżbieta2
8PAJĄK Jacek Paweł1
9HERTIG Piotr Wojciech0
10ADAMCZYK Franciszek0
  Razem 18

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 54
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ZIOBRO Zbigniew43
2KOWAL Paweł Robert0
3WŁOSOWICZ Jacek Władysław0
4CZESAK Edward Stanisław10
5SZCZERSKI Krzysztof Maria0
6SKORUPA Tadeusz Wojciech0
7BARTUŚ Barbara Halina0
8JĘDRYS Michał0
9PĘK Bogdan Marek0
10ANDRZEJEWSKI Mariusz Wiesław1
  Razem 54

 Statistical Data Legal Acts Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Search Documents Created by 
 top