.
.
 
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 121613 Numer obwodu głosowania 1
Okręg wyborczy nr 10 Okręgowa Komisja Wyborcza Tarnów
Województwo małopolskie Powiat tarnowski Gmina Wojnicz
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres)
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, ul.Jagiellońska 17, Wojnicz

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2352
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2352
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 2240
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 745
3a. w tym w części A spisu wyborców 745
3b. w tym w części B spisu wyborców 0
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 1495
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 745
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 745
8. Liczba głosów nieważnych 9
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 736

. . Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 10
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻÓŁTEK Stanisław9
2DUDEK Czesław0
3FAŁOWSKI Kazimierz Szczepan0
4SZATAN Jarosław Kazimierz0
5KRÓL Józef1
6WIECIECH Paweł Krzysztof0
7JAMRO Szymon0
8STAWIARSKI Henryk Maciej0
9STARZYŃSKI Paweł Adam0
10MISIASZEK Wojciech Zbigniew0
  Razem 10

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 17
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SIEKIERSKI Czesław Adam15
2KOZAK Wojciech2
3KAŁA Józef0
4NOWOGÓRSKA Urszula Teresa0
5WIELGUS Włodzimierz0
6ŻBIK Janusz Stefan0
7ZABORNIAK Stanisław Franciszek0
8KWIATKOWSKI Tadeusz0
9GÄRTNER Halina Katarzyna0
10OSTRZOŁEK Grzegorz Piotr0
  Razem 17

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 5
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SZLĘK Agnieszka1
2WÓJCIK Kazimierz Marian0
3SZAMBELAN Józef Krzysztof1
4BEDNAREK Bogdan Jan1
5JABŁOŃSKI Stanisław Wiktor1
6KOSOWICZ Dariusz0
7DORENDA Bogusław Zbigniew0
8ADAMSKI Jarosław Mariusz1
9WĄS Zygmunt0
10WROŃSKI Leszek Józef0
  Razem 5

. . Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 5
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1OLSZEWSKI Mariusz Jacek2
2WÓJCIK Patryk Ryszard0
3DOMAGAŁA Zbigniew1
4LIBERA Antoni Mieczysław0
5WĄTROBA Jolanta Danuta1
6GRUCHACZ Edyta Katarzyna0
7ROKICKA Urszula Joanna1
8SABAT Cezary Sebastian0
9ZIELIŃSKI Bartosz Roman0
10ŁUTCZYK Karol Jerzy0
  Razem 5

. . Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Libertas . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 41
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1WIERZEJSKI Wojciech1
2ŻABIŃSKI Władysław38
3ZAJĄC Edmund0
4MURZYN Leszek0
5DĘBSKI Stanisław Jan0
6BEDNAREK Halina Ewa0
7PAPIEŻ Stanisław2
8CHODOROWSKI Jarosław0
9SENDOR Stanisław Krzysztof0
10STACHURA Piotr Paweł0
  Razem 41

. . Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 22
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SZEJNA Andrzej Jan6
2SENYSZYN Joanna14
3JASKIERNIA Jerzy Andrzej0
4SAS Kazimierz0
5MĄSIOR Bogusław Mikołaj0
6BARWINEK Ryszard0
7CICHY Marian Władysław2
8KRÓLIKOWSKI Włodzimierz0
9HAPCZYN Krzysztof Arkadiusz0
10ROKITA Robert0
  Razem 22

. . Lista nr 7 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 17
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ONYSZKIEWICZ Janusz13
2KIK Kazimierz0
3BOROŃ Kazimierz0
4CZUDEJ Arkadiusz Robert0
5SKOWRON Karolina Marta2
6PÓŁCHŁOPEK Aleksander Andrzej0
7WASIK Rafał Marcin0
8ŻELAZNY Robert0
9HAUSNER Danuta Czesława2
10SZMEL Marcin Jarosław0
  Razem 17

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 10
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ZAJĄC Krystyna Aniela8
2CIURASZKIEWICZ Marek Tadeusz 0
3DROŻDŻOWSKI Kazimierz0
4GRANDYS Andrzej Aleksander0
5MIRSKI Andrzej Marek0
6KOBYŁECKI Jan0
8PŁOSZCZYCA Jan0
9ŁUKASIK Janusz Tomasz0
10POPIEŁUSZKO Ryszard Franciszek2
  Razem 10

. . Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 246
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria87
2MIODOWICZ Konstanty Bronisław10
3SONIK Bogusław Andrzej25
4ZEGZDA Leszek Jan1
5WARDZAŁA Robert Marian114
6SATERNUS Andrzej1
7PATENA Marta Elżbieta3
8PAJĄK Jacek Paweł0
9HERTIG Piotr Wojciech2
10ADAMCZYK Franciszek3
  Razem 246

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 363
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ZIOBRO Zbigniew311
2KOWAL Paweł Robert10
3WŁOSOWICZ Jacek Władysław0
4CZESAK Edward Stanisław32
5SZCZERSKI Krzysztof Maria1
6SKORUPA Tadeusz Wojciech2
7BARTUŚ Barbara Halina2
8JĘDRYS Michał1
9PĘK Bogdan Marek3
10ANDRZEJEWSKI Mariusz Wiesław1
  Razem 363

 Statistical Data Legal Acts Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Search Documents Created by 
 top