.
.
 
 
. .
Wyniki wyborów / Lista wybranych posłów
.
. . Lista wybranych posłów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Okręg Lista Nr na
liście
Nazwisko i imiona Komitet Liczba
głosów
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1 9 1 LEWANDOWSKI Janusz Antoni Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 107529 22.29
1 9 10 WAŁĘSA Jarosław Leszek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 73968 15.33
1 10 5 CYMAŃSKI Tadeusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 41521 8.61
2 6 1 ZEMKE Janusz Władysław Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 69776 18.49
2 9 1 ZWIEFKA Tadeusz Antoni Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 82794 21.94
2 10 1 CZARNECKI Richard Henry Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 27106 7.18
3 9 1 LISEK Krzysztof Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 66685 15.97
3 10 1 KURSKI Jacek Olgierd Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 62929 15.07
4 6 1 OLEJNICZAK Wojciech Michał Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 72854 8.81
4 9 1 HÜBNER Danuta Maria Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 311018 37.61
4 9 2 ZALEWSKI Paweł Ksawery Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 51529 6.23
4 9 4 TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 25178 3.04
4 10 1 KAMIŃSKI Michał Tomasz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 88791 10.74
5 2 1 KALINOWSKI Jarosław Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 51014 13.14
5 9 2 HIBNER Jolanta Emilia Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 45417 11.70
5 10 1 BIELAN Adam Jerzy Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 61305 15.79
6 9 1 SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 125111 26.11
6 9 3 SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 32356 6.75
6 10 2 WOJCIECHOWSKI Janusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 56292 11.75
7 2 1 GRZYB Andrzej Marian Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 28546 4.52
7 6 1 SIWIEC Marek Maciej Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 64976 10.28
7 9 1 KACZMAREK Filip Andrzej Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 127963 20.24
7 9 2 JĘDRZEJEWSKA Sidonia Elżbieta Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 64944 10.27
7 10 1 SZYMAŃSKI Konrad Krzysztof Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 53364 8.44
8 9 1 KOLARSKA - BOBIŃSKA Lena Barbara Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 47339 12.49
8 10 1 PIOTROWSKI Mirosław Mariusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 84904 22.40
9 9 2 ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 60011 16.36
9 10 1 PORĘBA Tomasz Piotr Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 85475 23.30
10 2 1 SIEKIERSKI Czesław Adam Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 33559 3.60
10 6 2 SENYSZYN Joanna Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 43661 4.69
10 9 1 GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 153966 16.53
10 9 3 SONIK Bogusław Andrzej Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 52329 5.62
10 10 1 ZIOBRO Zbigniew Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 335933 36.06
10 10 2 KOWAL Paweł Robert Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 18614 2.00
10 10 3 WŁOSOWICZ Jacek Władysław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5610 0.60
11 6 2 GIEREK Adam Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 69014 7.40
11 9 1 BUZEK Jerzy Karol Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 393117 42.17
11 9 2 OLBRYCHT Jan Marian Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 47470 5.09
11 9 3 HANDZLIK Małgorzata Maria Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 41697 4.47
11 9 9 MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 10481 1.12
11 10 1 MIGALSKI Marek Henryk Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 112881 12.11
12 6 1 GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 65693 9.27
12 9 1 PROTASIEWICZ Jacek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 164898 23.26
12 9 2 JAZŁOWIECKA Danuta Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 62329 8.79
12 9 4 BORYS Piotr Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 35504 5.01
12 10 1 LEGUTKO Ryszard Antoni Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 64743 9.13
13 6 1 LIBERADZKI Bogusław Marian Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 69909 15.80
13 9 1 NITRAS Sławomir Witold Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 107413 24.27
13 9 2 ZASADA Artur Jarosław Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 25875 5.85
13 10 1 GRÓBARCZYK Marek Józef Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 41409 9.36

 Dane statystyczne Akty Prawne Organy wyborcze Komitety wyborcze i Kandydaci Frekwencja Wyniki Szukaj Komunikaty Wykonawca