.
.
 
 
. .
National Electoral Commission
.
. . The Seat of National Electoral Commission . .
. .
. . . . . .
Name Państwowa Komisja Wyborcza 
City Warszawa 
Address 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10 
Phone (22) 695 26 33, (22) 625 06 17, faks. (22) 629 39 59 

. . The Members of National Electoral Commission . .
. .
. . . . . . .
No. Surname Names Position Title
 1RYMARZ Ferdynand Przewodniczący sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku  
 2KOSMAL Stanisław Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Najwyższego  
 3KACPRZAK Jan Zastępca Przewodniczącego sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego  
 4GRZELKA Maria Aleksandra Członek  sędzia Sądu Najwyższego  
 5JAWORSKI Stefan Członek  sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku  
 6KISIELEWICZ Andrzej Członek  sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego  
 7MĄCZYŃSKI Andrzej Członek  sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku  
 8RYMS Antoni Włodzimierz Członek  sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego  
 9ZABŁOCKI Stanisław Członek  sędzia Sądu Najwyższego  

 Statistical Data Legal Acts Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Search Documents Created by