.
.
 
 
. .
Voting Results
.
. . Voting Results for Committee . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn ...
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
List's Number: 9
No. of valid votes: 417483
No. of votes per List: 159943
38.31%
lack13.13%16.80%20.47%24.14%27.81%31.48%35.15%38.82%42.49%46.16%not
of data16.79%20.46%24.13%27.80%31.47%35.14%38.81%42.48%46.15%49.83%applicable


. . Voting Results for Committee. . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of entitled
to vote
No. of ballot papers
issued
No. of votes No. of votes: per list / valid [%]
total valid per List
200100augustowski47666816181498022255831.89
280100bartoszycki51188748674807302309142.33
200200białostocki111432245922457724187774432.02
206101Białystok, m.2292557165271584709043170844.72
200300bielski49291976397549615191419.91
280200braniewski35271545854475348195036.46
280300działdowski52332820382027962282035.42
286101Elbląg, m.994832550825494250711249049.82
280400elbląski45018597559745827238040.84
280500ełcki67512125091250812281540343.99
280600giżycki46363854685258360396647.44
281800gołdapski22121318231823116133842.94
200400grajewski39508610661025965162027.16
200500hajnowski41178624462356101228037.37
280700iławski73125123441234312033523843.53
280800kętrzyński54918878587708609402946.80
200600kolneński3170449044903479388018.36
280900lidzbarski34611559455905462260447.67
206201Łomża, m.49776116161161411445332929.09
200700łomżyński4049162706263612180413.14
200800moniecki34829544554425333112621.11
281000mrągowski40725748274787307331245.33
281100nidzicki27011433943384240152135.87
281200nowomiejski34016578857795583164829.52
281300olecki27426459145894503149833.27
286201Olsztyn, m.1360653979239778393441823046.33
281400olsztyński92629163471632815950747846.88
281500ostródzki84001150701506214620687347.01
281600piski45962784478427675261434.06
200900sejneński1717723442343229574532.46
201000siemiatycki39969694569466822150922.12
201100sokólski59179992799189743204621.00
201200suwalski2814039503949385894524.49
206301Suwałki, m.54179119131190711741449438.28
281700szczycieński55949959595899345335935.94
281900węgorzewski19683290029002838113840.10
201300wysokomazowiecki48215108591084610662143213.43
201400zambrowski36844728172747100182925.76
  Olsztyn, okr. 3 2104242 425310 425004 417483 159943 38.31

. . Voting Results for Candidates . .
. .
. . . . . . . . . . .
No. Surname Names No. of votes % No. of votes per candidate/No. per list % No. of votes per candidate/No. of valid votes
1LISEK Krzysztof6668541.6915.97
2ARŁUKOWICZ Tadeusz3736023.358.95
3BUBLEWICZ Beata Maria2874717.976.89
4MIRONOWICZ Antoni81335.081.95
5SZELĄŻEK Włodzimierz36622.280.88
6GROMADZKI Sławomir21601.350.52
7SERTEL Paweł Piotr12840.800.31
8NASZKIEWICZ Anna41142.570.99
9BOJARSKA Wiesława Alicja46802.921.12
10PERKOWSKI Mateusz31181.940.75
Σ   159943 100.00 38.31
 
. . Voting Results by location of ward electoral commission. . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of entitled
to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per list / valid [%]
total valid per List
1City129213930691430668730212112949742.86
2Country8121031183961183171153623044626.39
. Voting Results by number of inhabitants of commune .
1to 5 000251479370073697736147793621.95
2from 5 001 to 10 0004888757496074913730302060528.21
3from 10 001 to 20 0003351795835358316570232182838.28
4from 20 001 to 50 0004147808452984442829583475741.90
5from 50 001 to 100 0001491263350933500330061238937.54
6from 100 001 to 200 0002355486530065272644153072047.69
7from 200 001 to 500 0002292557165271584709043170844.72
8over 500 000000000.00 

 Statistical Data Legal Acts Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Search Documents Created by 
 top