.
.
 
 
. .
Komunikaty / Dane w arkuszach
.
 
 Frekwencja
  stan na dzień 2009-06-12 16:54:38 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w okręgach
  stan na dzień 2009-06-12 16:54:38 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach
  stan na dzień 2009-06-12 16:54:40 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach
  stan na dzień 2009-06-12 16:55:44 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w obwodach
  stan na dzień 2009-06-12 16:58:02 plik CSV (ZIP)
 
 Podział mandatów
  stan na dzień 2009-06-12 16:58:04 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów
  stan na dzień 2009-06-12 18:25:48 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosownia - lista wybranych posów
  stan na dzień 2009-06-12 18:25:48 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki wyborów
  stan na dzień 2009-06-12 18:25:48 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:04:42 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 17:04:56 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:05:10 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:05:24 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 17:05:38 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:05:54 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 17:06:08 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:06:22 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 17:06:36 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 17:06:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:07:06 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 17:07:20 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:07:36 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:07:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 17:08:06 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:08:22 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 17:08:38 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:08:52 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 17:09:08 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 17:09:24 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:09:46 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 17:10:08 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:10:28 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:10:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 17:11:12 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:11:34 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 17:11:54 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:12:16 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 17:12:38 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 17:12:58 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 11 (Komitet Wyborczy Polska Partia Socjalistyczna)
  stan na dzień 2009-06-12 17:13:18 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:13:36 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 17:13:54 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:14:12 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:14:28 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 17:14:46 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:15:04 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 17:15:22 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:15:40 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 17:15:58 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 17:16:16 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:16:38 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 17:17:00 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:17:20 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:17:42 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 17:18:02 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:18:24 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 17:18:44 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:19:06 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 17:19:28 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 17:19:48 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:20:08 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 17:20:28 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:20:46 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:21:06 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 17:21:24 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:21:44 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 17:22:02 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:22:22 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 17:22:40 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 17:23:00 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:23:24 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 17:23:48 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:24:12 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:24:34 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 17:24:58 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:25:22 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 17:25:46 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:26:10 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 17:26:34 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 17:26:58 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:27:18 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 17:27:38 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:27:58 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:28:18 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 17:28:38 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:29:00 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 17:29:20 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:29:38 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 17:29:58 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 17:30:20 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:30:38 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 17:30:58 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:31:16 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:31:34 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 17:31:52 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:32:10 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 17:32:30 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:32:48 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 17:33:06 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 17:33:26 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:34:02 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 17:34:40 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:35:18 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:35:54 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 17:36:30 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:37:08 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 17:37:44 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:38:20 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 17:38:56 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 17:39:34 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:40:04 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 17:40:34 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:41:04 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:41:34 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 17:42:02 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:42:32 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 17:43:02 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:43:32 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 17:44:02 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 17:44:32 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 12 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko - Piast)
  stan na dzień 2009-06-12 17:44:56 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:45:26 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 17:45:56 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:46:26 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:46:56 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 17:47:26 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:47:56 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 17:48:24 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:48:54 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 17:49:24 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 17:49:54 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:50:14 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 17:50:32 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:50:52 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:51:10 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 17:51:30 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 17:51:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 17:52:10 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 17:52:28 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 17:52:48 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 17:53:06 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:40 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:40 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:40 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:40 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:42 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:42 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:42 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:42 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:42 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:42 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:42 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:42 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:44 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:44 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:44 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:44 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:44 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:44 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:44 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:44 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:46 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:46 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:46 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:46 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:46 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:48 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:48 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:48 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:48 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:48 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 11 (Komitet Wyborczy Polska Partia Socjalistyczna)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:52 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:52 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:52 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:52 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:52 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:52 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:54 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:54 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:54 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:54 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:54 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:56 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:56 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:56 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:56 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:56 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:56 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:56 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:56 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:58 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:58 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:58 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:58 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:04:58 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:00 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:00 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:00 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:00 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:00 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:02 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:02 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:02 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:02 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:02 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:02 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:02 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:04 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:04 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:04 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:04 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:04 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:04 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:06 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:06 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:06 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:06 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:06 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:06 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:06 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:06 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:08 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:08 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:08 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:08 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:08 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:10 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:10 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:10 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:10 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:10 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:12 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:12 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:12 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:12 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:12 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:12 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:12 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:12 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:14 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:14 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 12 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko - Piast)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:14 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:14 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:14 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:14 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:16 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:16 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:16 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:16 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:16 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:18 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:18 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:18 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:18 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:20 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:20 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:20 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:20 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:20 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:20 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:22 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w powiatach na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:22 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:30 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:30 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:32 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:32 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:34 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:36 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:36 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:38 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:38 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 1 (Gdańsk) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:40 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:42 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:44 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:46 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:46 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:48 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:52 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:54 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 2 (Bydgoszcz) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:54 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:05:58 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:00 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:02 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:06 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:08 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:10 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:12 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:14 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:16 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:18 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 3 (Olsztyn) z listy nr 11 (Komitet Wyborczy Polska Partia Socjalistyczna)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:20 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:24 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:26 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:26 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:28 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:30 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:32 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:34 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:34 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:36 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 4 (Warszawa 1) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:38 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:42 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:44 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:46 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:52 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:54 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:56 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:06:58 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:02 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 5 (Warszawa 2) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:04 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:08 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:10 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:12 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:12 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:14 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:16 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:18 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:20 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:22 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 6 (Łódź) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:22 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:26 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:28 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:32 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:34 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:36 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:38 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:40 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:42 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:44 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 7 (Poznań) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:46 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:52 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:54 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:56 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:07:58 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:00 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:02 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:04 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:06 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 8 (Lublin) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:08 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:12 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:14 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:16 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:16 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:18 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:20 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:22 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:24 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:24 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 9 (Rzeszów) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:26 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:30 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:34 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:36 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:38 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:42 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:44 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:48 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:52 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 10 (Kraków) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:08:56 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:00 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:02 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:02 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:04 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:06 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:08 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:10 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:10 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:12 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:14 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 11 (Katowice) z listy nr 12 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko - Piast)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:16 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:18 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:20 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:24 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:26 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:28 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:30 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:32 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:34 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:36 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 12 (Wrocław) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:40 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 1 (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:44 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 2 (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:46 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 3 (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:46 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 4 (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:48 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 5 (Komitet Wyborczy Libertas)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 6 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:52 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 7 (Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004))
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:54 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 8 (Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:56 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 9 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP)
  stan na dzień 2009-06-12 15:09:58 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w gminach na kandydatów w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski) z listy nr 10 (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
  stan na dzień 2009-06-12 15:10:00 plik CSV (CSV)

 Dane statystyczne Akty Prawne Organy wyborcze Komitety wyborcze i Kandydaci Frekwencja Wyniki Szukaj Komunikaty Wykonawca