.
.
 
 
. .
Obwodowe Komisje Wyborcze
.
. . Komisje wyborcze . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / brzozowski ...
brzozowski
Nr okręgu wyborczego: 9
Statystyka
Liczba mieszkańców: 67183
Powierzchnia: 540.39 km2
Zaludnienie: 124 os/km2
Statystyka w wyborach
Liczba uprawnionych: 51767
Liczba obwodów: 57

      gmina wiejska  
 
      teren wiejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      teren miejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      gmina miejska  
. . Typy obwodów głosowania . .
. .
. . . . . . .
Typ obwodu Liczba
Powszechny5510
Szpital11
Zakład pomocy społecznej11
razem 57 12

. . Obwody głosowania . .
. .
. . . . . . . . .
Teryt Gmina Typ Liczba
obwodów uprawnionych
180201Brzozów, gm.gmina miejsko-wiejska1620718
180202Domaradz, gm.gmina wiejska64747
180203Dydnia, gm.gmina wiejska126463
180204Haczów, gm.gmina wiejska87318
180205Jasienica Rosielna, gm.gmina wiejska55671
180206Nozdrzec, gm.gmina wiejska106850


 Dane statystyczne Akty Prawne Organy wyborcze Komitety wyborcze i Kandydaci Frekwencja Wyniki Szukaj Komunikaty Wykonawca