.
.
 
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa 1 / warszawski zachodni / Izabelin, gm.
Izabelin, gm.
Statystyka, stan na 07.06.2009
Liczba mieszkańców: 9241
Powierzchnia: 64.98 km2
Zaludnienie: 142 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 7413
L. wyd. kart: 2864
38.63%
brak19.05%21.23%23.41%25.59%27.77%29.95%32.13%34.31%36.49%38.67% 
danych21.22%23.40%25.58%27.76%29.94%32.12%34.30%36.48%38.66%40.85% 

Zobacz także:

. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba oddanych głosów / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Przedszkole Gminne w Laskach, ul. 3 Maja 43195268768768335.19
2Szkoła Podstawowa Izabelin, ul. 3 Maja 49193781081080741.82
3Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42196794294293147.89
4Szkoła Podstawowa Izabelin, ul. 3 Maja 49155742542541727.30
  Izabelin, gm. 7413 2864 2864 2838 38.63

 Dane statystyczne Akty Prawne Organy wyborcze Komitety wyborcze i Kandydaci Frekwencja Wyniki Szukaj Komunikaty Wykonawca