.
.
 
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Katowice / gliwicki ...
gliwicki
Statystyka, stan na 07.06.2009
Liczba mieszkańców: 112165
Powierzchnia: 663.35 km2
Zaludnienie: 169 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 72
L. obw. z których
spłynęły dane:
72
L. upr. do głos.: 91846
L. wyd. kart: 19767
21.49%
brak13.37%14.96%16.55%18.14%19.73%21.32%22.91%24.50%26.09%27.68% 
danych14.95%16.54%18.13%19.72%21.31%22.90%24.49%26.08%27.67%29.27% 


. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba oddanych głosów / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
240503Gierałtowice, gm.865825302530248929.22
240501Knurów, m.3150573037300714923.17
240504Pilchowice, gm.871218891886185021.65
240502Pyskowice, m.1501132243210316121.38
240505Rudziniec, gm.845214481447141217.12
240506Sośnicowice, gm.667513901386137020.76
240507Toszek, gm.806213451343131116.66
240508Wielowieś, gm.477163863861713.37
  gliwicki 91846 19767 19740 19359 21.49
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba oddanych głosów / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto5139011546115271130822.43
2Wieś4045682218213805120.30
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0001950833733367329817.26
3od 10 001 do 20 0004083390919073891222.22
4od 20 001 do 50 0003150573037300714923.17
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

 Dane statystyczne Akty Prawne Organy wyborcze Komitety wyborcze i Kandydaci Frekwencja Wyniki Szukaj Komunikaty Wykonawca