.
.
 
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn ...
Olsztyn, okr. 3
Statystyka, stan na 07.06.2009
Liczba mieszkańców: 2636015
Powierzchnia: 44378.2 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 1873
L. obw. z których
spłynęły dane:
1873
L. upr. do głos.: 2104242
L. wyd. kart: 425310
20.20%
brak13.27%15.07%16.87%18.67%20.47%22.27%24.07%25.87%27.67%29.47% 
danych15.06%16.86%18.66%20.46%22.26%24.06%25.86%27.66%29.46%31.27% 


. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba oddanych głosów / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
200100augustowski4766681618149802217.10
280100bartoszycki5118874867480730214.61
200200białostocki11143224592245772418722.06
206101Białystok, m.22925571652715847090431.22
200300bielski4929197639754961519.79
280200braniewski3527154585447534815.44
280300działdowski5233282038202796215.67
286101Elbląg, m.9948325508254942507125.63
280400elbląski4501859755974582713.27
280500ełcki6751212509125081228118.53
280600giżycki4636385468525836018.39
281800gołdapski2212131823182311614.38
200400grajewski3950861066102596515.44
200500hajnowski4117862446235610115.14
280700iławski7312512344123431203316.88
280800kętrzyński5491887858770860915.97
200600kolneński3170449044903479315.46
280900lidzbarski3461155945590546216.15
206201Łomża, m.4977611616116141144523.33
200700łomżyński4049162706263612115.47
200800moniecki3482954455442533315.62
281000mrągowski4072574827478730718.36
281100nidzicki2701143394338424016.06
281200nowomiejski3401657885779558316.99
281300olecki2742645914589450316.73
286201Olsztyn, m.13606539792397783934429.23
281400olsztyński9262916347163281595017.63
281500ostródzki8400115070150621462017.93
281600piski4596278447842767517.06
200900sejneński1717723442343229513.64
201000siemiatycki3996969456946682217.38
201100sokólski5917999279918974316.76
201200suwalski2814039503949385814.03
206301Suwałki, m.5417911913119071174121.98
281700szczycieński5594995959589934517.14
281900węgorzewski1968329002900283814.73
201300wysokomazowiecki4821510859108461066222.50
201400zambrowski3684472817274710019.74
  Olsztyn, okr. 3 2104242 425310 425004 417483 20.20
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba oddanych głosów / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto129213930691430668730212123.73
2Wieś81210311839611831711536214.57
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 00025147937007369773614714.70
2od 5 001 do 10 00048887574960749137303015.32
3od 10 001 do 20 00033517958353583165702317.40
4od 20 001 do 50 00041478084529844428295820.36
5od 50 001 do 100 00014912633509335003300622.46
6od 100 001 do 200 00023554865300652726441527.71
7od 200 001 do 500 00022925571652715847090431.22
8pow. 500 00000000.00 

 Dane statystyczne Akty Prawne Organy wyborcze Komitety wyborcze i Kandydaci Frekwencja Wyniki Szukaj Komunikaty Wykonawca