.
.
 
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów ...
Rzeszów, okr. 9
Statystyka, stan na 07.06.2009
Liczba mieszkańców: 2123706
Powierzchnia: 17844 km2
Zaludnienie: 119 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 1680
L. obw. z których
spłynęły dane:
1680
L. upr. do głos.: 1679634
L. wyd. kart: 374609
22.28%
brak16.56%18.31%20.06%21.81%23.56%25.31%27.06%28.81%30.56%32.31% 
danych18.30%20.05%21.80%23.55%25.30%27.05%28.80%30.55%32.30%34.06% 


. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba oddanych głosów / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
180100bieszczadzki1806032583258319018.04
180200brzozowski5200886238614841016.56
180300dębicki10576023768237362311622.44
180400jarosławski9690920953209442051321.61
180500jasielski9262818714186891829020.18
180600kolbuszowski4855510414104051016921.43
186101Krosno, m.392951008710087997425.67
180700krośnieński8810016484164731615218.70
182100leski2251247584754465621.12
180800leżajski5511111758117511154621.32
180900lubaczowski4649793149311909820.02
181000łańcucki6141114762147551452824.03
181100mielecki10692325601255792509323.92
181200niżański5363696489636938617.97
181300przemyski5737399719965966317.37
186201Przemyśl, m.5370514538145021427227.00
181400przeworski6270212403123881208619.76
181500ropczycko-sędziszowski5605312208122081191921.78
181600rzeszowski12755328205281742765222.09
186301Rzeszów, m.13578846295462144570334.03
181700sanocki7759715629156051532320.11
181800stalowowolski8851119799197891938822.36
181900strzyżowski4903991219113889818.58
186401Tarnobrzeg, m.4017099019891971424.62
182000tarnobrzeski4373883978394814719.19
  Rzeszów, okr. 9 1679634 374609 374235 366886 22.28
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba oddanych głosów / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto70959319113619091118783526.90
2Wieś97004118347318332417905118.90
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0004770582108205800217.20
2od 5 001 do 10 00042224778157781147616618.50
3od 10 001 do 20 00051972710685310674210442520.54
4od 20 001 do 50 00039592392763926849093823.41
5od 50 001 do 100 00015824442331422764165226.72
6od 100 001 do 200 00013578846295462144570334.03
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

 Dane statystyczne Akty Prawne Organy wyborcze Komitety wyborcze i Kandydaci Frekwencja Wyniki Szukaj Komunikaty Wykonawca