.
.
 
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania dla komitetu. . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów ...
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Nr listy: 9
L. głos. ważnych: 366886
L. głos. na listę: 107092
29.19%
brak14.02%17.73%21.44%25.15%28.86%32.57%36.28%39.99%43.70%47.41%nie
danych17.72%21.43%25.14%28.85%32.56%36.27%39.98%43.69%47.40%51.12%dotyczy


. . Wyniki głosowania dla komitetu. . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
oddanych ważnych na listę
180100bieszczadzki18060325832583190131641.25
180200brzozowski52008862386148410230727.43
180300dębicki105760237682373623116573424.81
180400jarosławski96909209532094420513463222.58
180500jasielski92628187141868918290585332.00
180600kolbuszowski48555104141040510169211620.81
186101Krosno, m.3929510087100879974441744.29
180700krośnieński88100164841647316152508231.46
182100leski22512475847544656237951.10
180800leżajski55111117581175111546336129.11
180900lubaczowski46497931493119098143915.82
181000łańcucki61411147621475514528262018.03
181100mielecki106923256012557925093632425.20
181200niżański53636964896369386210722.45
181300przemyski57373997199659663303231.38
186201Przemyśl, m.53705145381450214272642445.01
181400przeworski62702124031238812086246520.40
181500ropczycko-sędziszowski56053122081220811919167214.03
181600rzeszowski127553282052817427652606221.92
186301Rzeszów, m.1357884629546214457031606435.15
181700sanocki77597156291560515323733247.85
181800stalowowolski88511197991978919388634532.73
181900strzyżowski49039912191138898192921.68
186401Tarnobrzeg, m.40170990198919714411642.37
182000tarnobrzeski43738839783948147196424.11
  Rzeszów, okr. 9 1679634 374609 374235 366886 107092 29.19

. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów % L. gł. ważnych na kand./L. gł. na listę % L. gł. ważnych na kand./L. gł. ważnych
1KRZAKLEWSKI Marian2539323.716.92
2ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna6001156.0316.36
3PORĘBA Marek Zbigniew60745.671.66
4BORCZ Jerzy28722.680.78
5ORDYCZYŃSKI Marek Stefan33353.110.91
6CHRABĄSZCZ Adam Józef25812.410.70
7MISIĄG Stanisław10460.970.29
8ZDUŃSKI Leszek16351.520.45
9PARTYKA Sławomir Andrzej13871.290.38
10ADAMCZYK Tomasz Tadeusz27582.570.75
Σ   107092 100.00 29.18
 
. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej. . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
oddanych ważnych na listę
1Miasto7095931911361909111878356925336.87
2Wieś9700411834731833241790513783921.13
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 00047705821082058002216227.02
2od 5 001 do 10 0004222477815778114761661562320.51
3od 10 001 do 20 0005197271068531067421044252620725.10
4od 20 001 do 50 0003959239276392684909383100034.09
5od 50 001 do 100 0001582444233142276416521603638.50
6od 100 001 do 200 0001357884629546214457031606435.15
7od 200 001 do 500 000000000.00 
8pow. 500 000000000.00 

 Dane statystyczne Akty Prawne Organy wyborcze Komitety wyborcze i Kandydaci Frekwencja Wyniki Szukaj Komunikaty Wykonawca